Tlf: 72 11 28 01

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6

Skimmelsvamp kan have stor indvirkning på indeklimaet. Skimmelsvamp er ikke altid muligt at konstatere ud fra lugt og synlighed. Men de giftige spore kan sprede sig i luften og kan give kvalme, hovedpine og ubehag. Der bør derfor ikke befinde sig skimmelsvampe i bygninger.

Der skal 3 faktorer til før skimmelsvampe etablere sig. Fugt, organisk materiale og korrekt temperatur. Det vil sige, at hvis du fjerner der organiske materiale i en kælder, kan der ikke forekomme skimmelsvampevækst.

Bygningsservice Danmark har specialiseret sig i skimmel og fugt.

Bygningsundersøgelse for skimmelsvampe 

Vi vurder skimmelsvampens årsag og omfang, ud fra en bygningsundersøgelse. Den omfatter typisk en gennemgang af bygningen for at afdække eventuelle forekomster af skimmelvækst. Derudfra kommer vi med beskrivelse af skadeomfang, samt forslag til udbedring af skaden.

Skimmelsanering

Vi tilbyder skimmelsanering efter anerkendte metoder. Vi sikre omgivelser mod spredning ved sektionsopdeling af bygningen. Og sørger for undertryk i skadeområdet. Vi sørger for nedrivning og blotlægning, samt total genopbygning.

Selve skimmelsaneringen udføres med kemimetoden. Vi anvender Protox produkter. Ved svære angreb benyttes mekanisk rensning med tørisblæsning.

Alle vores skimmelsaneringer afsluttes med Mycometer test, som analyseres af eksterne leverandør, som udfærdiger afsluttende rapport.

Hvad er skimmelsvampe

Skimmelsvampe er en del af naturen. De findes hovedsagelig i jorden, hvor de lever af organiske materialer. Det ses også at de vokser på træernes blade og andre udendørs overflader, når blot der er tilstrækkeligt fugtigt og der er organiske næringsstoffer til stede.

I sensommeren ses der høj koncentration af skimmelsvampe, som regel af Cladosporium og Alternaria, og det er de store mængder af skimmelsvampespore, der giver skimmelsvampeallergikere problemer udenfor på denne årstid.

Skimmelsvampe kan også vokse i vores bygninger, hvis fugtniveauet bliver for højt. Det kan ske på stort set alle opfugtede overflader, da der altid vil være organiske næringsstoffer tilstede. Selv på uorganiske materialer kan der opstå angreb af skimmelsvampe, da de lever af næring i f.eks. Aflejret støv. Der vil ofte være tale om en række andre skimmelsvampearter end de almindeligt fiekommende uden døre, og flere af dem er særligt problematiske, ds de kan producere giftstoffer det kan f.eks. være arter fra slægterne Trichoderma, Stachybotrys, Aspergillus og Penicillium.

Skimmelsvampene vokser primært i overfladen og nedbryder ikke materialer, som de trænedbrydende svampe gør. Angrebet træ styrkesvækkes derfor ikke, og i det hele taget er skimmel ikke farligt for bygningen.

Vækst af skimmelsvampe i boligen er i stedet et problem fir beboerne, da sporer og andre mikropartikler kan frigives til indeluften. Ved eksponering for skimmelsvampefår nogle personer en allergisk reaktion, mens andre oplever irritation fra slimhinder og luftveje og symptomer som hovedpine, koncentrationsbesvær og svimmelhed. I nogle situationer kan bekymring for skimmelsvampe også udløse ubehag.

Skimmelsvampe ses ofte som pletter eller plamager i mange forskellige farver. Det er skimmelsvampens mycelium man kan se og det er også her, at der dannes sporer. Sporerne er skimmelsvampens måde at forplante sig på, ligesom en plante der spreder sine frø. Sporerne er dog mikroskopiske og kan ikke ses med det blotte øje og de frigives nemt i luften, hvor de kan spredes over store afstande.

Hvor omfattende skimmelangreb kan afhænge af, hvad skadeårsagen er, hvor længe vand- eller fugtskaden har stået på, hvilke dele af bygningen, der er angrebet, og hvilke arter af skimmelsvampe, der er tale om. Skimmelsvampeangreb er ikke altid synlige, da de også kan forekomme skjult i konstruktionen under gulve, i vægge, bag loftplader mv.

Skimmelsvampe er ikke dækket over en forsikring, med mindre det er en følgeskade efter en dækningsberettiget skade, som f.eks. vand-, rør-, eller brandskade. I nogle tilfælde kan der være dækning for skimmelsvampeskader over en ejerskifteforsikring.

Hvis du har spørgsamål, så udfyld formularen her, så kontakter vi dig snarest:

*Krævet information.
Navn: *
Email: *
Telefon:
Emne: *
Besked: *